Dortmund 2-1 PSG Tottenham 0-1 RB Leipzig Chelsea

Dortmund 2-1 PSG
Tottenham 0-1 RB Leipzig
Chelsea 0-3 Bayern
Leverkusen 2-1 Porto
Eintracht 4-1 Salzburg
Wolfsburg 2-1 Malmö